Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Greece»Thessaly»1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Βόλου»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) ΒόλουThessalyGreeceYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)67.7100.492.482.8
Nifer adroddwyr54249735922
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.42.45.46.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.59.9249.519491.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)11390191206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Βόλου

Disgyblion(5)
68 
113
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Thessaly

Disgyblion(31)
70 
40
Staff yr ysgol(11)
127 
230

Greece

Disgyblion(440)
87 
167
Staff yr ysgol(57)
121 
375

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34632)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515