Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Østfold»Oliver»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauOliverØstfoldNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13313392.182.8
Nifer adroddwyr11136535866
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)151521.46.5
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)222692.719434.9
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)758758750206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Oliver

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
758

Østfold

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
758

Norway

Disgyblion(1284)
89 
636
Staff yr ysgol(81)
109 
2553

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34578)
81 
194
Staff yr ysgol(1288)
107 
515