Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestfold og Telemark»Rauland skule avd skule»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauRauland skule avd skuleVestfold og TelemarkNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)9077.691.982.6
Nifer adroddwyr 12101161636383
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)10.89.519.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)11.774.52929.919959.6
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)371280689208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Rauland skule avd skule

Disgyblion(11)
85 
360
Staff yr ysgol(1)
183 
487

Vestfold og Telemark

Disgyblion(93)
72 
252
Staff yr ysgol(8)
126 
611

Norway

Disgyblion(1529)
89 
592
Staff yr ysgol(87)
108 
2395

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35085)
81 
197
Staff yr ysgol(1298)
106 
514