Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Telemark»Rauland skule avd skule»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauRauland skule avd skuleTelemarkNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)90759282.8
Nifer adroddwyr1265142436026
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)10.813.120.86.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)11.764.12720.719552.6
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)371375726206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Rauland skule avd skule

Disgyblion(11)
85 
360
Staff yr ysgol(1)
183 
487

Telemark

Disgyblion(61)
72 
360
Staff yr ysgol(4)
120 
591

Norway

Disgyblion(1341)
88 
616
Staff yr ysgol(83)
109 
2502

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34735)
81 
195
Staff yr ysgol(1291)
107 
515