Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Finland»Länsi-Suomen lääni»Tupurin koulu»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauTupurin kouluLänsi-Suomen lääniFinlandYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)122.474.766.482.6
Nifer adroddwyr 17631191136392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)13.73.68.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)28.6171.11101.519964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)638103219208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Tupurin koulu

Disgyblion(16)
68 
200
Staff yr ysgol(1)
183 
7649

Länsi-Suomen lääni

Disgyblion(585)
50 
54
Staff yr ysgol(46)
138 
731

Finland

Disgyblion(1794)
62 
201
Staff yr ysgol(117)
114 
499

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514