Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Udine»Anna»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauAnnaUdineItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)11087.386.781.6
Nifer adroddwyr127179535802
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)835.818.36.1
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.9846.9126017850.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)3341188602189

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Anna

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
110 
334

Udine

Disgyblion(263)
87 
1203
Staff yr ysgol(8)
128 
663

Italy

Disgyblion(732)
85 
620
Staff yr ysgol(63)
126 
395

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34517)
80 
182
Staff yr ysgol(1285)
108 
402