Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Udine»ITI malignani»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauITI malignaniUdineItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)87.487.485.682.8
Nifer adroddwyr 27327491836234
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)35.635.517.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)850.3851.21359.619770.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)11841180563207

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

ITI malignani

Disgyblion(266)
87 
1196
Staff yr ysgol(7)
129 
710

Udine

Disgyblion(266)
87 
1196
Staff yr ysgol(8)
128 
663

Italy

Disgyblion(852)
84 
575
Staff yr ysgol(66)
122 
411

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34937)
81 
196
Staff yr ysgol(1297)
106 
514