Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)87.487.482.282.9
Antall rapportører273274106636443
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)35.635.517.76.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)850.3851.21550.920087.2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)11841180553209

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

ITI malignani

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(999)
81 
562
Skolepersonell(67)
122 
417

Alle skoler

Elever(35139)
81 
198
Skolepersonell(1304)
106 
514