Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Vestbygda ungdomsskole»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauVestbygda ungdomsskoleVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)65.565.691.982.8
Nifer adroddwyr 11314161136234
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)47.619.86.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)2.9156.52928.419770.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)98189691207

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Vestbygda ungdomsskole

Disgyblion(11)
66 
98
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Viken

Disgyblion(293)
53 
136
Staff yr ysgol(21)
129 
937

Norway

Disgyblion(1524)
89 
593
Staff yr ysgol(87)
108 
2395

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34937)
81 
196
Staff yr ysgol(1297)
106 
514