Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestland»Tertnes videregående skole»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauTertnes videregående skoleVestlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)59.697.393.782.9
Nifer adroddwyr 10603167136443
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.99.219.56.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)3.2538.93053.920087.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)120340694209

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Tertnes videregående skole

Disgyblion(9)
65 
133
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Vestland

Disgyblion(581)
96 
330
Staff yr ysgol(22)
120 
596

Norway

Disgyblion(1579)
91 
601
Staff yr ysgol(92)
108 
2293

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35139)
81 
198
Staff yr ysgol(1304)
106 
514