Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Vestland»Tertnes videregående skole»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatTertnes videregående skoleVestlandNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)59.697.293.382.9
Antal reportrar10604170836523
Medellängd skolväg (km)4.99.219.36.7
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)3.2538.93075.320230.1
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)120339684210

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

Tertnes videregående skole

Elever(9)
65 
133
School staff(1)
0 
0

Vestland

Elever(581)
96 
330
School staff(23)
119 
570

Norway

Elever(1612)
91 
594
School staff(96)
107 
2204

Alla skolor

Elever(35214)
81 
199
School staff(1309)
106 
513