Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Denmark»Hovedstaden»Storebjergskolen»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauStorebjergskolenHovedstadenDenmarkYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)54.955.163.182.9
Nifer adroddwyr 276319736459
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)23.66.46.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)2.912.379.220141.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)4174153210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Storebjergskolen

Disgyblion(27)
55 
41
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Hovedstaden

Disgyblion(61)
56 
67
Staff yr ysgol(2)
52 
309

Denmark

Disgyblion(188)
62 
146
Staff yr ysgol(9)
81 
299

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35154)
81 
199
Staff yr ysgol(1305)
106 
514