Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Sogn og Fjordane»Sogndal vidaregåande skule»1tpa»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau1tpaSogndal vidaregåande skuleSogn og FjordaneNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)63.570.270.982.881.1
Nifer adroddwyr2415116035313
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)12.530.615.410.25.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.68.616.3978.116749.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)302817414320180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

1tpa

Disgyblion(2)
63 
302
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Sogndal vidaregåande skule

Disgyblion(4)
70 
817
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Sogn og Fjordane

Disgyblion(14)
65 
368
Staff yr ysgol(1)
133 
1061

Norway

Disgyblion(1093)
80 
300
Staff yr ysgol(67)
114 
656

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34051)
80 
173
Staff yr ysgol(1262)
105 
385