Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Stiftelsen Nyskolen i Oslo»Blåbær»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauBlåbærStiftelsen Nyskolen i OsloOsloNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)63.963.983.882.881.1
Nifer adroddwyr99104116035313
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)9.29.211.710.25.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)5.35.3102978.116749.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)223223373320180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Blåbær

Disgyblion(8)
66 
158
Staff yr ysgol(1)
60 
741

Stiftelsen Nyskolen i Oslo

Disgyblion(8)
66 
158
Staff yr ysgol(1)
60 
741

Oslo

Disgyblion(98)
86 
380
Staff yr ysgol(6)
53 
253

Norway

Disgyblion(1093)
80 
300
Staff yr ysgol(67)
114 
656

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34051)
80 
173
Staff yr ysgol(1262)
105 
385