Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Naploli»IC 3° Gadda»III D»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterIII DIC 3° GaddaNaploliItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)112.1121.7121.785.481.2
Antall rapportører36676752435350
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)3.93.93.99.25.9
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)15.931.631.6413.116804.3
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)168179179300181

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

III D

Elever(27)
117 
146
Skolepersonell(9)
104 
235

IC 3° Gadda

Elever(55)
125 
149
Skolepersonell(12)
115 
319

Naploli

Elever(55)
125 
149
Skolepersonell(12)
115 
319

Italia

Elever(469)
82 
293
Skolepersonell(55)
126 
356

Alle skoler

Elever(34086)
80 
173
Skolepersonell(1264)
107 
392