Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Naploli»IC 3° Gadda»III D»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovIII DIC 3° GaddaNaploliItalyVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)112.1121.7121.785.481.2
Št. poročevalcev36676752435350
Najkrajša pot do šole (km)3.93.93.99.25.9
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)15.931.631.6413.116804.3
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)168179179300181

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

III D

Učenci(27)
117 
146
Šolski uslužbenci(9)
104 
235

IC 3° Gadda

Učenci(55)
125 
149
Šolski uslužbenci(12)
115 
319

Naploli

Učenci(55)
125 
149
Šolski uslužbenci(12)
115 
319

Italy

Učenci(469)
82 
293
Šolski uslužbenci(55)
126 
356

Vse šole

Učenci(34086)
80 
173
Šolski uslužbenci(1264)
107 
392