Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Italy»Naploli»IC 3° Gadda»III D»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatIII DIC 3° GaddaNaploliItalyAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)112.1121.7121.785.481.2
Antal reportrar36676752435350
Medellängd skolväg (km)3.93.93.99.25.9
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)15.931.631.6413.116804.3
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)168179179300181

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

III D

Elever(27)
117 
146
Skolpersonal(9)
104 
235

IC 3° Gadda

Elever(55)
125 
149
Skolpersonal(12)
115 
319

Naploli

Elever(55)
125 
149
Skolpersonal(12)
115 
319

Italy

Elever(469)
82 
293
Skolpersonal(55)
126 
356

Alla skolor

Elever(34086)
80 
173
Skolpersonal(1264)
107 
392