Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Naploli»IC 3° Gadda»IIG»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauIIGIC 3° GaddaNaploliItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)133.3121.7121.785.481.1
Nifer adroddwyr31676752435313
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.83.93.99.25.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)15.731.631.6413.116749.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)192179179300180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

IIG

Disgyblion(28)
133 
151
Staff yr ysgol(3)
133 
573

IC 3° Gadda

Disgyblion(55)
125 
149
Staff yr ysgol(12)
115 
319

Naploli

Disgyblion(55)
125 
149
Staff yr ysgol(12)
115 
319

Italy

Disgyblion(469)
82 
293
Staff yr ysgol(55)
126 
356

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34051)
80 
173
Staff yr ysgol(1262)
105 
385