Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Naploli»IC 3° Gadda»IIG»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterIIGIC 3° GaddaNaploliItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)133.3121.7121.785.481.1
Antall rapportører31676752435313
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)3.83.93.99.25.8
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)15.731.631.6413.116749.5
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)192179179300180

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

IIG

Elever(28)
133 
151
Skolepersonell(3)
133 
573

IC 3° Gadda

Elever(55)
125 
149
Skolepersonell(12)
115 
319

Naploli

Elever(55)
125 
149
Skolepersonell(12)
115 
319

Italia

Elever(469)
82 
293
Skolepersonell(55)
126 
356

Alle skoler

Elever(34051)
80 
173
Skolepersonell(1262)
105 
385