Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Italy»Naploli»IC 3° Gadda»IIG»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatIIGIC 3° GaddaNaploliItalyAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)133.3121.7121.785.481.1
Antal reportrar31676752435313
Medellängd skolväg (km)3.83.93.99.25.8
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)15.731.631.6413.116749.5
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)192179179300180

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

IIG

Elever(28)
133 
151
Skolpersonal(3)
133 
573

IC 3° Gadda

Elever(55)
125 
149
Skolpersonal(12)
115 
319

Naploli

Elever(55)
125 
149
Skolpersonal(12)
115 
319

Italy

Elever(469)
82 
293
Skolpersonal(55)
126 
356

Alla skolor

Elever(34051)
80 
173
Skolpersonal(1262)
105 
385