Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Romania»Mureș»Liceul Pedagogic Mihai Eminescu»XIG»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauXIGLiceul Pedagogic Mihai EminescuMureșRomaniaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13371.66865.781.1
Nifer adroddwyr15221548725635313
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)310.265.65.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.4379.9626.7268516749.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)152277154141180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

XIG

Disgyblion(1)
133 
152
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Liceul Pedagogic Mihai Eminescu

Disgyblion(489)
71 
283
Staff yr ysgol(33)
83 
188

Mureș

Disgyblion(1472)
68 
154
Staff yr ysgol(76)
78 
160

Romania

Disgyblion(6866)
65 
140
Staff yr ysgol(390)
82 
157

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34051)
80 
173
Staff yr ysgol(1262)
105 
385