Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Romania»Mureș»Liceul Pedagogic Mihai Eminescu»XIG»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterXIGLiceul Pedagogic Mihai EminescuMureșRomaniaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)13371.66865.781.1
Antall rapportører15221548725635313
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)310.265.65.8
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.4379.9626.7268516749.5
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)152277154141180

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

XIG

Elever(1)
133 
152
Skolepersonell(0)
0 
0

Liceul Pedagogic Mihai Eminescu

Elever(489)
71 
283
Skolepersonell(33)
83 
188

Mureș

Elever(1472)
68 
154
Skolepersonell(76)
78 
160

Romania

Elever(6866)
65 
140
Skolepersonell(390)
82 
157

Alle skoler

Elever(34051)
80 
173
Skolepersonell(1262)
105 
385