Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Sogn og Fjordane»Brekke skule»Mellomtrinnet»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauMellomtrinnetBrekke skuleSogn og FjordaneNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)71.771.770.982.981.2
Nifer adroddwyr111115125335446
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)9.89.815.410.25.9
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)7.77.716.31062.716872.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)267267414322181

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Mellomtrinnet

Disgyblion(10)
57 
188
Staff yr ysgol(1)
133 
1061

Brekke skule

Disgyblion(10)
57 
188
Staff yr ysgol(1)
133 
1061

Sogn og Fjordane

Disgyblion(14)
65 
368
Staff yr ysgol(1)
133 
1061

Norway

Disgyblion(1181)
78 
296
Staff yr ysgol(72)
130 
752

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34177)
80 
173
Staff yr ysgol(1269)
108 
397