Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Rogaland»Hjelmeland skule»10A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10AHjelmeland skuleRogalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)74.974.965.382.881.1
Nifer adroddwyr161659116035313
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)161610.110.25.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)19.119.138.9978.116749.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)454454251320180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10A

Disgyblion(16)
75 
454
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Hjelmeland skule

Disgyblion(16)
75 
454
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Rogaland

Disgyblion(56)
63 
234
Staff yr ysgol(3)
94 
570

Norway

Disgyblion(1093)
80 
300
Staff yr ysgol(67)
114 
656

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34051)
80 
173
Staff yr ysgol(1262)
105 
385