Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Rogaland»Bergeland videregående skole»Stud.spes.Vg1»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauStud.spes.Vg1Bergeland videregående skoleRogalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)64.764.765.383.681.2
Nifer adroddwyr151559119735350
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)16.516.510.110.35.9
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)161638.91032.916804.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)405405251328181

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Stud.spes.Vg1

Disgyblion(14)
65 
394
Staff yr ysgol(1)
59 
546

Bergeland videregående skole

Disgyblion(14)
65 
394
Staff yr ysgol(1)
59 
546

Rogaland

Disgyblion(56)
63 
234
Staff yr ysgol(3)
94 
570

Norway

Disgyblion(1128)
79 
301
Staff yr ysgol(69)
131 
769

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34086)
80 
173
Staff yr ysgol(1264)
107 
392