Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Sør-Trøndelag»Flatåsen skole»7C»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau7CFlatåsen skoleSør-TrøndelagNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)30.714.914.982.881.1
Nifer adroddwyr174141116035313
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)1.21.21.210.25.8
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.60.80.8978.116749.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)1477320180

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

7C

Disgyblion(17)
31 
14
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Flatåsen skole

Disgyblion(40)
15 
7
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Sør-Trøndelag

Disgyblion(40)
15 
7
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Norway

Disgyblion(1093)
80 
300
Staff yr ysgol(67)
114 
656

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34051)
80 
173
Staff yr ysgol(1262)
105 
385