Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Telemark»Rugtvedt skole»8.trinn»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau8.trinnRugtvedt skoleTelemarkNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)79.679.672.383.281.6
Nifer adroddwyr121253130335804
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.24.213.710.26.1
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)4452.41108.317850.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)126126376323189

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

8.trinn

Disgyblion(11)
78 
126
Staff yr ysgol(1)
110 
125

Rugtvedt skole

Disgyblion(11)
78 
126
Staff yr ysgol(1)
110 
125

Telemark

Disgyblion(50)
70 
361
Staff yr ysgol(3)
110 
625

Norway

Disgyblion(1225)
78 
295
Staff yr ysgol(78)
132 
769

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34519)
80 
182
Staff yr ysgol(1285)
108 
402