Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Fyrstikkalleen skole»9b»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau9bFyrstikkalleen skoleOsloNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)23.823.898.392.182.8
Nifer adroddwyr1919178137735979
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)2.42.496.321.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.11.11684.52704.419536.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)22223596746206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

9b

Disgyblion(19)
24 
22
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Fyrstikkalleen skole

Disgyblion(19)
24 
22
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Oslo

Disgyblion(168)
98 
2928
Staff yr ysgol(10)
101 
14828

Norway

Disgyblion(1295)
89 
634
Staff yr ysgol(82)
109 
2527

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34689)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515