Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Austria»Wien»Integrative Lernwerkstatt Brigittenau»C12»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauC12Integrative Lernwerkstatt BrigittenauWienAustriaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)61.261.261.278.882.6
Nifer adroddwyr 11117936392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)11.511.511.517.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.70.70.724919964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)267267267529208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

C12

Disgyblion(1)
61 
267
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Integrative Lernwerkstatt Brigittenau

Disgyblion(1)
61 
267
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Wien

Disgyblion(1)
61 
267
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Austria

Disgyblion(172)
78 
523
Staff yr ysgol(7)
101 
657

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514