Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oppland»Smestad ungdomsskole»Natur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasse»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauNatur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasseSmestad ungdomsskoleOpplandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)101055.482.881.3
Nifer adroddwyr101036130035529
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.36.36.910.25.9
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.60.613.71097.816993.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)2424145321182

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Natur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasse

Disgyblion(10)
10 
24
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Smestad ungdomsskole

Disgyblion(10)
10 
24
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Oppland

Disgyblion(36)
55 
145
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Norway

Disgyblion(1225)
78 
295
Staff yr ysgol(75)
130 
747

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34254)
80 
174
Staff yr ysgol(1275)
108 
398