Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Innlandet»Smestad ungdomsskole»Natur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasse»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauNatur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasseSmestad ungdomsskoleInnlandetNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)101084.791.882.6
Nifer adroddwyr 1010104162136392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.36.39.919.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.60.687.12931.619964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)2424318687208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Natur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasse

Disgyblion(10)
10 
24
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Smestad ungdomsskole

Disgyblion(10)
10 
24
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Innlandet

Disgyblion(98)
80 
283
Staff yr ysgol(6)
125 
897

Norway

Disgyblion(1533)
89 
591
Staff yr ysgol(88)
108 
2368

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514