Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oppland»Smestad ungdomsskole»Natur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasse»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauNatur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasseSmestad ungdomsskoleOpplandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)101055.49282.8
Nifer adroddwyr101036143936058
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.36.36.920.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.60.613.72732.619570.8
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)2424145722206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Natur, miljø og friluftsliv 9 og 10 klasse

Disgyblion(10)
10 
24
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Smestad ungdomsskole

Disgyblion(10)
10 
24
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Oppland

Disgyblion(36)
55 
145
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Norway

Disgyblion(1355)
88 
613
Staff yr ysgol(84)
109 
2472

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34766)
81 
195
Staff yr ysgol(1292)
107 
515