Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Møre og Romsdal»Fagerlia vidaregåande skule»1ST2»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau1ST2Fagerlia vidaregåande skuleMøre og RomsdalNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)777776.383.281.6
Nifer adroddwyr262627130335802
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)13.913.914.210.26.1
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)27.827.829.21108.317850.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)407407411323189

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

1ST2

Disgyblion(24)
75 
398
Staff yr ysgol(2)
109 
509

Fagerlia vidaregåande skule

Disgyblion(24)
75 
398
Staff yr ysgol(2)
109 
509

Møre og Romsdal

Disgyblion(24)
75 
398
Staff yr ysgol(3)
89 
514

Norway

Disgyblion(1225)
78 
295
Staff yr ysgol(78)
132 
769

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34517)
80 
182
Staff yr ysgol(1285)
108 
402