Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»Anna»gruppoud»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultatergruppoudAnnaUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)11011087.386.781.6
Antall rapportører1127379735804
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)8835.618.26.1
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.90.9847.21260.317850.5
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)3343341179601189

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

gruppoud

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
110 
334

Anna

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
110 
334

Udine

Elever(265)
87 
1195
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(734)
85 
619
Skolepersonell(63)
126 
395

Alle skoler

Elever(34519)
80 
182
Skolepersonell(1285)
108 
402