Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»Anna»gruppoud»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultatergruppoudAnnaUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)11011087.486.182.8
Antall rapportører1127489835979
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)8835.517.56.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.90.9851.21350.119536.3
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)3343341180571206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

gruppoud

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
110 
334

Anna

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
110 
334

Udine

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(834)
85 
584
Skolepersonell(64)
125 
408

Alle skoler

Elever(34689)
81 
195
Skolepersonell(1290)
107 
515