Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»Anna»gruppoud»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultatergruppoudAnnaUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)11011011085.581.2
Antall rapportører11152535493
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)8889.25.9
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.90.90.941416903.4
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)334334334300181

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

gruppoud

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
110 
334

Anna

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
110 
334

Udine

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
110 
334

Italia

Elever(469)
82 
293
Skolepersonell(56)
125 
355

Alle skoler

Elever(34221)
80 
173
Skolepersonell(1272)
108 
397