Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Italy»Udine»Anna»gruppoud»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatgruppoudAnnaUdineItalyAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)11011011085.581.2
Antal reportrar11152535493
Medellängd skolväg (km)8889.25.9
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)0.90.90.941416903.4
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)334334334300181

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

gruppoud

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
110 
334

Anna

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
110 
334

Udine

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
110 
334

Italy

Elever(469)
82 
293
Skolpersonal(56)
125 
355

Alla skolor

Elever(34221)
80 
173
Skolpersonal(1272)
108 
397