Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Finland»Etelä-Suomen lääni»Pihla Salminen»9»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau9Pihla SalminenEtelä-Suomen lääniFinlandYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)58.458.471.466.482.8
Nifer adroddwyr11476191135979
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)8819.88.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.50.5672.81101.519536.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)177177537219206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

9

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
58 
177

Pihla Salminen

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
58 
177

Etelä-Suomen lääni

Disgyblion(445)
72 
556
Staff yr ysgol(31)
64 
268

Finland

Disgyblion(1794)
62 
201
Staff yr ysgol(117)
114 
499

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34689)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515