Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Nordland»Norges Toppidrettsgymnas Bodø»1BOA»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau1BOANorges Toppidrettsgymnas BodøNordlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)92.992.978.192.182.8
Nifer adroddwyr292993136535866
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)9.29.27.421.46.5
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)24.924.953.82692.719434.9
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)326326220750206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

1BOA

Disgyblion(29)
93 
326
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Norges Toppidrettsgymnas Bodø

Disgyblion(29)
93 
326
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Nordland

Disgyblion(88)
77 
221
Staff yr ysgol(5)
102 
202

Norway

Disgyblion(1284)
89 
636
Staff yr ysgol(81)
109 
2553

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34578)
81 
194
Staff yr ysgol(1288)
107 
515