Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Oslo kommune Språksenteret»10A»

Summary

Aquesta taula mostra estimacions de les emissions de CO2 i les distàncies de transport en funció de les dades penjades de les escoles. Explicació de termes i unitats
Resum de resultats10AOslo kommune SpråksenteretOsloNorwayTotes les escoles
Intensitat de l'emissió (g/km)0098.392.182.8
Núm. reporters11178137735922
Distància mitjana fins a l'escola (km)0096.321.36.6
CO2 emès per a les distàncies notificades combinades (kg)001684.52704.419491.3
CO2 per reporter per any (190 dies, kg)003596746206

Comparació d'alumnes i personal docent

Aquesta xifra mostra les estimacions de la intensitat d'emissió de CO2 i la quantitat anual estimada de CO2 emesa de camí cap a l'escola per persona per als alumnes i el personal docent. Explicació de termes i unitats
Intensitat de l'emissió de CO2g/kmCO2 per reporter
(190 dies, kg)
kg

10A

Alumnes(0)
0 
0
Personal docent(1)
0 
0

Oslo kommune Språksenteret

Alumnes(0)
0 
0
Personal docent(1)
0 
0

Oslo

Alumnes(168)
98 
2928
Personal docent(10)
101 
14828

Norway

Alumnes(1295)
89 
634
Personal docent(82)
109 
2527

Totes les escoles

Alumnes(34632)
81 
195
Personal docent(1290)
107 
515