Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Oslo kommune Språksenteret»10A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10AOslo kommune SpråksenteretOsloNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)0098.392.182.8
Nifer adroddwyr11178137735922
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)0096.321.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)001684.52704.419491.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)003596746206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10A

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Oslo kommune Språksenteret

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Oslo

Disgyblion(168)
98 
2928
Staff yr ysgol(10)
101 
14828

Norway

Disgyblion(1295)
89 
634
Staff yr ysgol(82)
109 
2527

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34632)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515