Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Oslo kommune Språksenteret»10A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10AOslo kommune SpråksenteretOsloNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)0081.683.281.6
Nifer adroddwyr11124130335804
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)0010.210.26.1
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)00103.11108.317850.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)00316323189

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10A

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Oslo kommune Språksenteret

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Oslo

Disgyblion(117)
83 
322
Staff yr ysgol(7)
53 
217

Norway

Disgyblion(1225)
78 
295
Staff yr ysgol(78)
132 
769

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34519)
80 
182
Staff yr ysgol(1285)
108 
402