Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Oslo»Oslo kommune Språksenteret»10A»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater10AOslo kommune SpråksenteretOsloNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)0098.392.182.8
Antall rapportører11178137735922
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)0096.321.36.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)001684.52704.419491.3
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)003596746206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

10A

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
0 
0

Oslo kommune Språksenteret

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
0 
0

Oslo

Elever(168)
98 
2928
Skolepersonell(10)
101 
14828

Norge

Elever(1295)
89 
634
Skolepersonell(82)
109 
2527

Alle skoler

Elever(34632)
81 
195
Skolepersonell(1290)
107 
515