Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Oslo»Oslo kommune Språksenteret»10A»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater10AOslo kommune SpråksenteretOsloNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)0081.683.281.6
Antall rapportører11124130335804
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)0010.210.26.1
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)00103.11108.317850.5
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)00316323189

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

10A

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
0 
0

Oslo kommune Språksenteret

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
0 
0

Oslo

Elever(117)
83 
322
Skolepersonell(7)
53 
217

Norge

Elever(1225)
78 
295
Skolepersonell(78)
132 
769

Alle skoler

Elever(34519)
80 
182
Skolepersonell(1285)
108 
402