Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Oslo kommune Språksenteret»10A»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov10AOslo kommune SpråksenteretOsloNorwayVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)0081.683.281.6
Št. poročevalcev11124130335804
Najkrajša pot do šole (km)0010.210.26.1
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)00103.11108.317850.5
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)00316323189

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

10A

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
0 
0

Oslo kommune Språksenteret

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
0 
0

Oslo

Učenci(117)
83 
322
Šolski uslužbenci(7)
53 
217

Norway

Učenci(1225)
78 
295
Šolski uslužbenci(78)
132 
769

Vse šole

Učenci(34519)
80 
182
Šolski uslužbenci(1285)
108 
402