Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Oslo»Oslo kommune Språksenteret»10A»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat10AOslo kommune SpråksenteretOsloNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)0098.392.182.8
Antal reportrar11178137735922
Medellängd skolväg (km)0096.321.36.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)001684.52704.419491.3
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)003596746206

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

10A

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
0 
0

Oslo kommune Språksenteret

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
0 
0

Oslo

Elever(168)
98 
2928
Skolpersonal(10)
101 
14828

Norway

Elever(1295)
89 
634
Skolpersonal(82)
109 
2527

Alla skolor

Elever(34632)
81 
195
Skolpersonal(1290)
107 
515