Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Oslo»Oslo kommune Språksenteret»10A»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat10AOslo kommune SpråksenteretOsloNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)0081.683.281.6
Antal reportrar11124130335804
Medellängd skolväg (km)0010.210.26.1
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)00103.11108.317850.5
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)00316323189

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

10A

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
0 
0

Oslo kommune Språksenteret

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
0 
0

Oslo

Elever(117)
83 
322
Skolpersonal(7)
53 
217

Norway

Elever(1225)
78 
295
Skolpersonal(78)
132 
769

Alla skolor

Elever(34519)
80 
182
Skolpersonal(1285)
108 
402