Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestfold»Unneberg skole»7.klasse»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau7.klasseUnneberg skoleVestfoldNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13313398.292.182.8
Nifer adroddwyr1136137735979
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3535321.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)4.74.710.42704.419536.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)17691769110746206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

7.klasse

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
1769

Unneberg skole

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
1769

Vestfold

Disgyblion(32)
67 
45
Staff yr ysgol(4)
133 
632

Norway

Disgyblion(1295)
89 
634
Staff yr ysgol(82)
109 
2527

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34689)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515