Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestfold»Unneberg skole»7.klasse»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov7.klasseUnneberg skoleVestfoldNorwayVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)13313398.292.182.8
Št. poročevalcev1136136535866
Najkrajša pot do šole (km)3535321.46.5
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)4.74.710.42692.719434.9
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)17691769110750206

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

7.klasse

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
133 
1769

Unneberg skole

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
133 
1769

Vestfold

Učenci(32)
67 
45
Šolski uslužbenci(4)
133 
632

Norway

Učenci(1284)
89 
636
Šolski uslužbenci(81)
109 
2553

Vse šole

Učenci(34578)
81 
194
Šolski uslužbenci(1288)
107 
515