Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Vestfold»Unneberg skole»7.klasse»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat7.klasseUnneberg skoleVestfoldNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)13313398.292.182.8
Antal reportrar1136136535866
Medellängd skolväg (km)3535321.46.5
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)4.74.710.42692.719434.9
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)17691769110750206

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

7.klasse

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
133 
1769

Unneberg skole

Elever(0)
0 
0
Skolpersonal(1)
133 
1769

Vestfold

Elever(32)
67 
45
Skolpersonal(4)
133 
632

Norway

Elever(1284)
89 
636
Skolpersonal(81)
109 
2553

Alla skolor

Elever(34578)
81 
194
Skolpersonal(1288)
107 
515