Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Spain»Pontevedra»CIFP Valentin Paz Andrade»2ºeficiencia2019»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau2ºeficiencia2019CIFP Valentin Paz AndradePontevedraSpainYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)117.2117.2117.2106.782.6
Nifer adroddwyr 35353572536392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)20.920.920.93.46.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)85.785.785.7260.519964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)930930930137208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

2ºeficiencia2019

Disgyblion(33)
118 
957
Staff yr ysgol(2)
90 
480

CIFP Valentin Paz Andrade

Disgyblion(33)
118 
957
Staff yr ysgol(2)
90 
480

Pontevedra

Disgyblion(33)
118 
957
Staff yr ysgol(2)
90 
480

Spain

Disgyblion(692)
108 
133
Staff yr ysgol(33)
96 
201

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514