Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Spania»Pontevedra»CIFP Valentin Paz Andrade»2ºeficiencia2019»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater2ºeficiencia2019CIFP Valentin Paz AndradePontevedraSpaniaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)117.2117.2117.2106.782.8
Antall rapportører35353572536233
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)20.920.920.93.46.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)85.785.785.7260.519769.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)930930930137207

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

2ºeficiencia2019

Elever(33)
118 
957
Skolepersonell(2)
90 
480

CIFP Valentin Paz Andrade

Elever(33)
118 
957
Skolepersonell(2)
90 
480

Pontevedra

Elever(33)
118 
957
Skolepersonell(2)
90 
480

Spania

Elever(692)
108 
133
Skolepersonell(33)
96 
201

Alle skoler

Elever(34936)
81 
196
Skolepersonell(1297)
106 
514