Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Spain»Pontevedra»CIFP Valentin Paz Andrade»2ºeficiencia2019»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov2ºeficiencia2019CIFP Valentin Paz AndradePontevedraSpainVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)117.2117.2117.2106.782.6
Št. poročevalcev 35353572536392
Najkrajša pot do šole (km)20.920.920.93.46.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)85.785.785.7260.519964.7
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)930930930137208

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

2ºeficiencia2019

Učenci(33)
118 
957
Šolski uslužbenci(2)
90 
480

CIFP Valentin Paz Andrade

Učenci(33)
118 
957
Šolski uslužbenci(2)
90 
480

Pontevedra

Učenci(33)
118 
957
Šolski uslužbenci(2)
90 
480

Spain

Učenci(692)
108 
133
Šolski uslužbenci(33)
96 
201

Vse šole

Učenci(35093)
81 
197
Šolski uslužbenci(1299)
106 
514