Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Spain»Pontevedra»CIFP Valentin Paz Andrade»2ºeficiencia2019»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat2ºeficiencia2019CIFP Valentin Paz AndradePontevedraSpainAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)117.2117.2117.2106.782.7
Antal reportrar35353572536198
Medellängd skolväg (km)20.920.920.93.46.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)85.785.785.7260.519616.3
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)930930930137206

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

2ºeficiencia2019

Elever(33)
118 
957
School staff(2)
90 
480

CIFP Valentin Paz Andrade

Elever(33)
118 
957
School staff(2)
90 
480

Pontevedra

Elever(33)
118 
957
School staff(2)
90 
480

Spain

Elever(692)
108 
133
School staff(33)
96 
201

Alla skolor

Elever(34905)
81 
195
School staff(1293)
107 
514