Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»2 cmb A»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater2 cmb AITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)73.387.287.386.382.8
Antall rapportører2727227384035921
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)22.335.735.6186.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)44.2846.3847.21303.219489.4
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)62211821179590206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

2 cmb A

Elever(25)
72 
642
Skolepersonell(2)
110 
376

ITI malignani

Elever(265)
87 
1195
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(265)
87 
1195
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(776)
85 
604
Skolepersonell(64)
125 
408

Alle skoler

Elever(34631)
81 
195
Skolepersonell(1290)
107 
515