Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»2 EEA C»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater2 EEA CITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)100.187.587.582.782.9
Antall rapportører28299300110836520
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)153.33534.918.26.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)429.4915915.91670.220227.9
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)582811631160573210

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

2 EEA C

Elever(27)
100 
6007
Skolepersonell(1)
133 
1011

ITI malignani

Elever(292)
87 
1174
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(292)
87 
1174
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(1040)
81 
583
Skolepersonell(68)
122 
411

Alle skoler

Elever(35213)
81 
199
Skolepersonell(1307)
106 
513