Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Udine»ITI malignani»2 EEA C»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov2 EEA CITI malignaniUdineItalyVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)100.187.487.482.282.9
Št. poročevalcev 28273274106936446
Najkrajša pot do šole (km)153.335.635.517.76.7
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)429.4850.3851.21557.920094.2
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)582811841180554210

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

2 EEA C

Učenci(27)
100 
6007
Šolski uslužbenci(1)
133 
1011

ITI malignani

Učenci(266)
87 
1196
Šolski uslužbenci(7)
129 
710

Udine

Učenci(266)
87 
1196
Šolski uslužbenci(8)
128 
663

Italy

Učenci(1001)
81 
563
Šolski uslužbenci(68)
122 
411

Vse šole

Učenci(35141)
81 
198
Šolski uslužbenci(1305)
106 
514