Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»4 cba B»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater4 cba BITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)10187.487.482.282.6
Antall rapportører13273274106636415
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)25.935.635.517.76.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)34850.3851.21550.919977.2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)99511841180553208

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

4 cba B

Elever(13)
101 
995
Skolepersonell(0)
0 
0

ITI malignani

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(999)
81 
562
Skolepersonell(67)
122 
417

Alle skoler

Elever(35114)
81 
197
Skolepersonell(1301)
106 
515